- Aelita Andre

- To Ngoc Van

- Leonardo Da Vinci

- Bùi Xuân Phái

- Pablo Picasso

- Jun Nguyễn Hatsushiba

- Katsushika Hokusai

- Nguyễn Mạnh Hùng

- Lưu Bảo Trung

- Hà Mạnh Thắng