- William Shakespeare

- Margaret Mitchell

- Tô Hoài

- Laura Ingalls Wilder

- Trần Đăng Khoa

- J.K.Rowling

- Charles Pierre Baudelaire

- Nguyễn Nhật Ánh

- Xuân Diệu

- Hàn Mặc Tử

- Văn Cao