- Jamel Debbouze

- Woody Allen

- Trương Nghệ Mưu

- Vương Gia Vệ

- Lý An

- Hayao Miyazaki

- Ngô Quang Hải

- Francois Truffaut

- Francis Ford Coppola

- Charlie Nguyễn

- Federico Fellini

- Bùi Thạc Chuyên

- Akira Kurosawa

- Alfred Hitchcock

- Nguyễn Quang Dũng

- Martin Scorsese

- Quentin Tarantino

- Sergio Leone

- Ridley Scott

- Stanley Kubrick

- Trần Anh Hùng

- Tim Burton