Camelia Lounge Hanoi

 
Chúc mừng đến Camelia Lounge Hà Nội! Chúng tôi hy vọng thật nhiều thành công sẽ đến với các bạn!
 
Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Camelia đã tin tưởng và hỗ trợ đầy đủ cho chúng tôi để được sáng tạo không có giới hạn.
 
Cũng xin cảm ơn The Q Productions và The Q Chemistry đã xây dựng thương hiệu và cho ra những ý tưởng và chiến lược.