LA PHAM có những giá trị và mục tiêu riêng khác biệt của mình: chất lượng, chủ nghĩa tối giản, làm thủ công, hướng đến những giá trị truyền thống Việt Nam,... 

The Q Productions hân hạnh được là đội sản xuất video và giúp quảng bá những giá trị mà LA PHAM đang hướng tới.