Bến Xuân.

Chúng tôi quan niệm Di Sản (Heritage) không phải là những gì của quá khứ nằm trên bàn thờ mà là dòng chảy văn hóa từ trong lịch sử chảy vào đời sống hôm nay, và Di Sản chỉ tồn tại và được bảo vệ nếu Di Sản hòa nhập được vào cuộc sống và cuộc sống người dân được hòa nhập vào Di Sản. Với quan niệm Di Sản như thế , chúng tôi đã xây dựng Bến Xuân với tất cả kỷ niệm, hiểu biết và tìm hiểu về nghệ thuật Huế cũng như – không thể nào tránh khỏi - với những dấu ấn của cuộc sống đã hơn nửa đời người sống bên trời Âu.

Chúng tôi ước mơ các bạn có mặt ở đây hôm nay, thế hệ sau mình và những người yêu Huế sẽ cùng nhau gìn giữ Bến Xuân để trăm năm sau, khi du thuyền trên sông Hương, có người sẽ còn nhớ vì sao chúng ta có hàng Liễu, hàng cây Ngô Đồng bên bờ sông Hương, và có người sẽ còn nhớ những điển cố về Cổng Sen, Cổng Thiền Sư, Cổng Bút Tháp đã chia sẻ cùng các bạn đêm nay.

Chúng tôi ước mơ Bến Xuân sẽ là một điểm xuyết hài hòa đan chen giữa Chùa Thiên Mụ và Văn Thánh. Chúng tôi ước mơ Bến Xuân sẽ là điểm giao lưu văn hóa Đông Tây như là chúng tôi đã sống

Mong rằng chúng ta sẽ giữ mãi kỷ niệm về một câu chuyện tình dưới ánh trăng trong căn nhà vườn này.