Tiệc khai trương, serie video The Sound of Enjoyment, đêm nhạc Studio 54 mang chủ đề Circus Party, tiệc sinh nhật 1 năm, quả là một đoạn đường đáng nhớ với tất cả chúng tôi. Chúng tôi muốn cảm ơn Camelia đã tin tưởng, hỗ trợ nhiệt tình The Q Chemistry cũng như The Q Productions để xây dựng nên chiến lược cho thương hiệu và thỏa sức sáng tạo !