La Pham

LA PHẠM Fashion là câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam, vừa mong manh quyến rũ nhưng rất mạnh mẽ cá tính.
 
The Q Chemistry rất vinh dự được hỗ trợ La Pham để thực hiện video thương hiệu và Lookbook.
 

The Q Team